CARDEA

Programa de professionalització de la gestió de la recerca com a opció de carrera

Amb l’augment de la complexitat i la internacionalització de la recerca a l’educació superior, hi ha una necessitat reconeguda i creixent de professionals de la gestió de la recerca (20.000 a tot el món). Els RPO públics i privats necessiten suport i experiència en recerca contínua per funcionar sense problemes, així com suport tècnic i de recerca per al funcionament continuat d’instal·lacions/equips de recerca especialitzats.

Durant els darrers 20-30 anys, ha sorgit el paper de gestor de recerca per oferir aquesta experiència professional. Tanmateix, el terme “gerent de recerca” o “administrador de recerca” fa referència a un grup de funcions diferents, en lloc d’una especificació de feina homogènia.

La professió és gairebé invisible des d’una perspectiva política, desenvolupament de carrera i trajectòria professional en comparació amb un investigador principal. Hi ha poca coherència, en l’àmbit europeu, en les escales salarials, contractes, habilitats, competències i oportunitats de formació per aquests professionals. Les posicions de gestors sovint estan lligades a subvencions individuals, de manera que sovint tenen contractes precaris al llarg de la seva carrera professional. Malgrat això, tenen un paper clau en l’administració i valoració d’una sèrie d’activitats de recerca que ara mateix queda ocult.

CARDEA proposa definir la posició de gestor de recerca i formar aquests professionals que proporcionen vincles vitals entre la R+I i les ambicions dels ODS per a la transformació econòmica, el desenvolupament de la capacitat humana i les reformes de micropolítiques.