Internacional

L’àrea internacional de CERCA dona suport als centres en la seva presència internacional, tan individual com col·lectiva, en activitats vinculades a la promoció de polítiques europees i presència en fòrums internacionals.

Millora en la prevenció dels riscos de càncer abordant l'obesitat infantil.

PREVENT té com a objectiu identificar i superar les barreres en la implementació d’estratègies efectives contra l’obesitat infantil.

Ajudant les ciutats en el canvi cap a un sistema sostenible de base biològica

L’objectiu del projecte CITISYSTEM és donar suport a les ciutats en la promoció de l’economia circular de base biològica augmentant les accions específiques en àrees urbanes i implicant la comunitat en la comprensió dels fluxos de nutrients i energia del seu entorn més proper.

Programa de professionalització de la gestió de la recerca com a opció de carrera

Amb l’augment de la complexitat i la internacionalització de la recerca a l’educació superior, hi ha una necessitat reconeguda i creixent de professionals de la gestió de la recerca…
CERCA ha signat (2019) un acord marc de col·laboració amb l’Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguai (ANII) per a la mobilitat d’investigadors.

L'objectiu del viatge és el d'establir aliances i nous projectes amb les institucions de recerca i d’R+D del país nòrdic.

De les trobades, totes amb un alt component tècnic i institucional, s’espera que permetin donar a conèixer la importància de l’activitat de recerca…

Articles relacionats

ImpacteInternacional

Lluís Rovira

29/01/2016

Publicacions relacionades