Internacional

Àrea internacional de CERCA dona suport als centres en la seva presència internacional, tan individual com col·lectiva, en activitats vinculades a la promoció de polítiques europees i presència en fòrums internacionals.

Programa de professionalització de la gestió de la recerca com a opció de carrera

Amb l’augment de la complexitat i la internacionalització de la recerca a l’educació superior, hi ha una necessitat reconeguda i creixent de professionals de la gestió de la recerca…

L'objectiu del viatge és el d'establir aliances i nous projectes amb les institucions de recerca i d’R+D del país nòrdic.

De les trobades, totes amb un alt component tècnic i institucional, s’espera que permetin donar a conèixer la importància de l’activitat de recerca…

Articles relacionats

Publicacions relacionades