Programa de mobilitat amb Uruguai

CERCA ha signat (2019) un acord marc de col·laboració amb l’Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguai (ANII) per a la mobilitat d’investigadors. En virtut d’aquest acord, CERCA i ANII han endegat dos programes:

– Programa de Mobilitat per investigadors de Uruguai que vulguin fer estades curtes a Centres CERCA, amb un màxim de sis mesos.

– Programa de Doctorat a Centres CERCA, per investigadors predoctorals d’Uruguai, per realitzar les tesis doctorals a un Centre CERCA o en modalitat “sandwitch” (a Centre CERCA i Uruguai).

En els dos casos, I-CERCA s’ha compromès per un període de 3 anys i assumeix unes despeses inicials d’instal·lació per cada persona que arribi a Catalunya.