Premis Pioner

Els premis volen reconèixer aquells investigadors i investigadores d’un centre CERCA que acaben d’elaborar una tesi doctoral i n’han obtingut uns resultats clarament orientats a ser aprofitats comercialment.

Candidatures
Pots presentar la teva candidatura si ets investigador o investigadora d’un centre CERCA i has presentat la teva tesi en el darrer any, amb resultats clarament orientats al mercat.

Premis
L’import del premi serà de 1.000 euros en metàl·lic per a cada persona beneficiària. Els Premis PIONER es concedeixen amb la col·laboració de diverses institucions i empreses.

Avaluació
Els treballs els avaluarà una comissió d’experts integrada per investigadors principals dels centres CERCA i especialistes en transferència del coneixement.

Calendari
Consultar dates a les bases de la convocatòria. S’hi podran presentar treballs realitzats entre els mesos transcorreguts des de la convocatòria anterior (11 d’octubre de 2023) fins a la data de publicació de la nova convocatòria.