Premis Pioner

Els premis volen reconèixer aquells investigadors i investigadores d’un centre CERCA que acaben d’elaborar una tesi doctoral i n’han obtingut uns resultats clarament orientats a ser aprofitats comercialment.

Candidatures
Pots presentar la teva candidatura si ets investigador o investigadora d’un centre CERCA i has presentat la teva tesi en el darrer any, amb resultats clarament orientats al mercat.

Premis
L’import del premi serà de 1.000 euros en metàl·lic per a cada persona beneficiària. Els Premis PIONER en concedèixen amb la col·laboració de diverses institucions i empreses.

Avaluació
Els treballs els avaluarà una comissió d’experts integrada per investigadors principals dels centres CERCA i especialistes en transferència del coneixement.

Calendari
Pots presentar el teu treball des del moment de la publicació de la convocatòria (13 d’octubre de 2021) fins al dia 12 de novembre de 2021.