Talent

L’activitat de CERCA en aquest àmbit respon a la voluntat de desenvolupar el col·lectiu de persones que formen part de l’estructura de gestió dels centres, oferint-los un espai per posar en comú temes d’actualitat rellevants i obrint-nos a compartir reptes i bones pràctiques.

Els premis volen reconèixer aquells investigadors i investigadores d’un centre CERCA que acaben d’elaborar una tesi doctoral i n’han obtingut uns resultats clarament orientats a ser aprofitats comercialment.

Pots presentar la teva candidatura si ets investigador o investigadora d’un centre CERCA i has presentat la teva tesi en el darrer any, amb resultats clarament orientats al mercat.
CERCA ha iniciat ÀGORA, el programa de formació de gerents, com a resultat de la detecció, per part d’aquest col·lectiu, de necessitats formatives vinculades a la gestió dels centres.

Articles relacionats

Publicacions relacionades