ÀGORA de gerents

CERCA ha iniciat ÀGORA, el programa de formació de gerents, com a resultat de la detecció, per part d’aquest col·lectiu, de necessitats formatives vinculades a la gestió dels centres.

El programa inclou un seguit de sessions sobre diferents temes d’interès que van des de l’actualització en legislació laboral a l’impuls a la internacionalització, la diversificació de les fonts de finançament, la implantació de l’agenda RRI als centres o la millora de la participació ciutadà en la recerca i la innovació.

Objectius:

  • Desenvolupar el col·lectiu de gerents dels centres CERCA en competències de lideratge i desenvolupament directiu.
  • Posar en comú temes d’actualització rellevants amb experts de l’àmbit de la recerca.
  • Oferir un espai segur per compartir reptes comuns i reforçar el vincle entre els participants i el paper de la comunitat CERCA.
  • Donar suport i acompanyar a les noves incorporacions a través d’un programa de mentoria.