Avaluació

El bon funcionament dels centres CERCA s’ha anat verificant al llarg dels últims anys a través de l’avaluació CERCA. Aquesta tasca, ben entesa pels centres, contribueix a millorar les nostres institucions i ens fa més coneguts internacionalment gràcies als avaluadors d’arreu que accedeixen participar en els panels.

CERCA ha iniciat la tercera edició de l’avaluació de centres marcada per la pandèmia mundial i preveu finalitzar-la el 2023 amb normalitat.

L’avaluació periòdica de l’activitat i el funcionament de tot sistema és un mecanisme essencial per definir i aplicar polítiques basades en la planificació estratègica.

En el cas dels centres de recerca, l’avaluació és una pràctica fonamental, habitual en els sistemes més avançats i prestigiosos del món. Els estàndards internacionals estan ben definits en aquest aspecte i les avaluacions acostumen a fer-se a través d’un panel d’experts independents de prestigi reconegut.

Articles relacionats

Publicacions relacionades