Avaluació 2021 – 2024

CERCA ha iniciat la tercera edició de l’avaluació de centres marcada per la pandèmia mundial i preveu finalitzar-la el 2024 amb normalitat.