Suport a les Spin-off

Les empreses dels centres CERCA com ampliació del perímetre dels Sistema CERCA: Empreses singulars, deep-tech, amb molt recorregut i casos d’èxit

Els sistema CERCA, configurat pels centres CERCA i per les seves empreses derivades, dibuixen un sistema únic. Actualment hi ha 207 spin-off de centres CERCA alhora que se’n creen entre 15-20 a l’any.  Els últims anys se n’han tancat 18 i se n’han venut una dotzena. És a dir, deixen de ser spin-off i, en la majoria de casos, continuen amb contractes de llicències de patents o similars.

Aquestes empreses permeten als centres obrir una via alternativa a la comercialització del seu coneixement, amb més valor afegit, amb un impacte social molt important, incorporant personal d’alta qualificació, generant al seu voltant oportunitats pel personal propi, com a pols d’atracció de nou talent i, evidentment, de finançament vinculat.

Malgrat que moltes de les empreses segueixen el seu creixement natural, que acostuma a ser molt llarg en el cas de tecnologia deep-tech, algunes han arribat a fer dues rondes de finançament i es considera que estan en fases avançades d’escalat.

Cal destacar l’entorn de Salut, on les spin-off dels centres CERCA han jugat un paper molt important en el desenvolupament de la Bioregió, atraient molt de capital estranger i posant el ecosistema innovador català en el mapa de la innovació europea i mundial.

Des de fa uns anys, CERCA ha catalogat les spin-off creades pels centres i comparteix aquest know-how amb el sistema R+D+i català a través d’ACCIO (StartupHubCatalonia) i BIOCAT. Ho fem a través de Flintbox, una tecnologia de Wellspring, empresa experta en transferència, que ens permet organitzar un catàleg de tecnologies dels centres CERCA. A més, ens dona accés al mercat web AIM, de l’AUTM (xarxa d’oficines de transferència de tecnologia arreu del món), orientada als mercats nord-americà i asiàtic.

El catàleg de tecnologies es treballa en col·laboració amb els centres. A CERCA es fa el manteniment de les fitxes de les empreses derivades i les dels projectes que han rebut un ajut del Fons de Patents Gínjol. L’àrea responsable de transferència de cada centre gestiona la resta de tecnologies que pugui tenir.

La presència de CERCA en els patronats i consells de govern dels centres permet, així mateix, interaccionar amb aquests projectes.

Actualment s’està treballant amb mecanismes de finançament pre-seed, acreditacions de qualitat i d’altres mecanismes que permetin accelerar la creació, finançament i creixement d’aquestes empreses.