Convocatòria CERCAGINYS III

Crida per col·laborar en el desenvolupament d’infraestructures científiques.

Objecte: finançar o cofinançar les actuacions d’adquisició d’infraestructures científiques i tecnològiques d’ús cooperatiu, on participin dos o més centres CERCA, i si escau, altres entitats vinculades a l’àmbit de la recerca.

Import: 1.069.000 €

Beneficiaris: Centres CERCA

Format: Crida competitiva.

Finançament: Valor de referencia de la participació dels centres CERCA: 250.000€ (sense incloure possible co-finançament)

Criteris d’Avaluació de propostes:

  • Singularitat (15%)
  • Esquema de Col·laboració (10%)
  • Cofinançament (10%)
  • Impacte esperat (20%)
  • Pla de viabilitat de la infraestructura (15%)
  • Localització territorial (30%)

Termini per presentar propostes: Fins el 25 de gener de 2024

Pagament: 100% a la signatura del conveni amb els participants de les propostes seleccionades,

Justificació: Econòmica (Factures dels equipaments), Certificat de posta en marxa extern i Tècnica (Report, Seguiment)