Programa d'innovació en ciències socials i humanitats

Innovació en ciències socials i humanitats

Programa d’impuls a la innovació en ciències socials i humanitats

El programa d’impuls a la innovació té com a objectiu potenciar la transferència de coneixement i innovació en els centres de ciències socials i humanitats del sistema CERCA.

Les humanitats i les ciències socials tenen unes especificitats derivades dels seus àmbits de recerca que dificulten l’aplicació de mètodes i estratègies habituals en altres àmbits de la ciència a l’hora fer transferència.

El pla adreçat als centres CERCA d’aquest àmbit (CED, CREI, IBEI, ICAC, ICP, ICRPC i IPHES) proposa identificar els reptes, compartir bones pràctiques internacionals i elaborar un pla d’acció que es desenvoluparà durant el 2024.

Per fer-ho, es compta amb el suport estratègic de la Dra. Jessica Meijer, cap d’innovació i desenvolupament de negoci de LURIS, l’oficina de transferència de la Universitat de Leiden.

 

Context

El programa d’impuls a la transferència de coneixement del sistema CERCA s’emmarca en el desplegament del Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement de la Direcció General de Transferència.

La transferència esdevé una de les potes fonamentals per posar a disposició de la societat els avenços que es produeixen en l’ecosistema dels centres de recerca.

En aquest cas, es proposa una nova mirada sobre els centres de ciències socials, humanitats i arts com a disciplines generadores de transferència, també en relació amb els centres STEM per construir un ecosistema robust i dinàmic.

 

Objectius

  • Formació en transferència als centres de ciències socials i humanitats del sistema CERCA.
  • Desenvolupament d’accions a través dels Plans d’acció de transferència.
  • Inclusió de la transferència a l’agenda estratègica dels centres de ciències socials i humanitats.