Centre d’Estudis Demogràfics

Pautes i tendències de la població

Els objectius del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) són la recerca orientada a un coneixement i una comprensió més bons de les pautes i les tendències de la demografia en el context català, espanyol i internacional a través de la recerca bàsica i l’aplicada; la formació en demografia amb programes docents i de formació adreçats a professionals de diferents àmbits, i la difusió del coneixement i de les eines demogràfiques en l’àmbit de l’acadèmia, de les administracions públiques i de les organitzacions socials.

El centre compta amb 17 línies de recerca agrupades en tres àrees d’investigació: 1) Famílies, desigualtat i canvi social; 2) Globalització, migracions i espai, i 3) Salut i envelliment. Pel que fa a la demografia aplicada, la seva activitat se centra en els estudis metodològics i de tractament de dades, els estudis sociodemogràfics i les projeccions i models de població.

El CED ofereix programes específics de postgrau en demografia en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. El programa de doctorat gaudeix de la menció de qualitat i el programa de mestratge és participat per una xarxa de centres europeus de recerca en demografia.

El centre disposa de l’única biblioteca especialitzada a Espanya dedicada a la demografia i els estudis de població. També posa a l’abast de la comunitat científica i del públic general un banc de dades demogràfiques important i l’accés a dades sociodemogràfiques a través de la plataforma Explorador Social. A Europa, el CED és el responsable de la Integrated European Population Microdata (IEPM), una base de microdades censals harmonitzades d’abast europeu que s’està desenvolupant en col·laboració amb el Minnesota Population Center de la Universitat de Minnesota (www.iecm-project.org).

Estructura

Consorci

Data de creació

1984

Àmbit

Ciències Socials

Paraules clau

Catalunya, Censos, Demografia, Desigualtat Social, Enquestes, Espanya, Europa, Família, Fecunditat, Gènere, Geografia, Història, Migracions, Món, Mortalitat, Població, Registres, Salut

Patronat/Consell

Universitat Autònoma de Barcelona - Generalitat de Catalunya.

Xarxes

ACER - Associació Catalana d’Entitats de Recerca

Àmbits RIS3CAT

Sistema educatiu i de generació de coneixement

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Educació de qualitat

Contacte

Campus de la UAB, Ed. E2
08193 Cerdanyola del Vallès
(Barcelona)

Tel. +34 935 813 060

Identificador UE (PIC): 997629384

Altres centres relacionats per àmbits