Institut Barcelona d’Estudis Internacionals

Pensant globalment a Barcelona

L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) és un institut de recerca interuniversitari, creat el 2004, en el que participen les cinc universitats públiques de l’àrea Metropolita i la Fundació CIDOB, per promoure la formació de postgrau i la investigació en política, relacions internacionals i desenvolupament. Amb l’objectiu d’avançar en la comprensió dels reptes globals als quals s’enfronta el món, l’IBEI és un centre d’excel·lència acadèmica que combina una destacada recerca amb docència de qualitat i oportunitats de desenvolupament professional. Situada a la cruïlla entre Europa, la Mediterrània i Amèrica Llatina, Barcelona ofereix un entorn únic per reflexionar sobre les complexitats de la governança, el desenvolupament i la seguretat a escala mundial.

La recerca de l’IBEI és transversal i interdisciplinària. Les activitats de recerca de l’IBEI s’han organitzat formant clústers de recerca basats en temes. Cada clúster reuneix membres del professorat de l’IBEI, professors afiliats, acadèmics visitants i estudiants de doctorat que comparteixen experiència sobre un tema comú i els proporciona una plataforma per debatre el seu treball, intercanviar opinions i iniciar iniciatives de recerca conjunta. Els clústers de recerca que es detallen a continuació revelen algunes de les principals àrees de recerca de l’IBEI i són indicatius dels punts forts particulars de l’institut en estudis internacionals:

  • Globalització i Política Pública
  • Normes i regles en política internacional
  • Institucions, desigualtat i desenvolupament
  • Seguretat, conflicte i pau
  • Estats, diversitat i identitats col·lectives

L’IBEI té el propòsit d’oferir una formació de postgrau d’excel·lència en l’àmbit dels estudis internacionals, integrant diverses disciplines acadèmiques i implementant un equilibri entre teoria i pràctica en el seu estil d’ensenyament. Provinents de més de 40 nacionalitats, els estudiants de postgrau troben gratificant l’enriquidor entorn multilingüe i culturalment divers de l’IBEI. Al llarg dels anys, els graduats de l’IBEI han treballat per a organitzacions internacionals, ONG, multinacionals, ministeris d’exteriors, ambaixades al món i han completat programes de doctorat en universitats de prestigi.

Estructura

Fundació

Data de creació

2004

Àmbit

Ciències Socials

Paraules clau

Conflicte, Desenvolupament, Desigualtat, Globalització, Governança, Migració, Política, Relacions internacionals, Seguretat

Patronat/Consell

Fundació Cercle d’Economia – Fundació Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) – Universitat Autònoma de Barcelona – Universitat Pompeu Fabra – Universitat de Barcelona – Universitat Oberta de Catalunya – Universitat Politècnica de Catalunya – Ajuntament de Barcelona – Diputació de Barcelona – Generalitat de Catalunya – Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) – Fundació “la Caixa” – Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP)

Xarxes

Àmbits RIS3CAT

Sistema educatiu i de generació de coneixement

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Educació de qualitat
Pau, justícia i institucions sòlides

Contacte

Ramon Trias Fargas 25-27
08005 Barcelona

Tel. +34 93 542 30 30

Identificador UE (PIC): 998205952

Altres centres relacionats per àmbits