Àmbit

Ciències Socials

Paraules clau

Relacions internacionals, política, governança, desenvolupament, desigualtat, globalització, seguretat, conflicte, migració.

Estructura

Fundació

Patronat/Consell:

Fundació Cercle d’Economia – Fundació Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) – Universitat Autònoma de Barcelona – Universitat Pompeu Fabra – Universitat de Barcelona – Universitat Oberta de Catalunya – Universitat Politècnica de Catalunya – Ajuntament de Barcelona – Diputació de Barcelona – Generalitat de Catalunya – Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) – Fundació “la Caixa” – Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP)

Data de creació:

2004

Contacte:

www.ibei.org
Ramon Trias Fargas 25-27. 08005 Barcelona
Tel. +34 93 542 30 30

Pensant globalment a Barcelona

L’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) és un institut de recerca interuniversitari, creat el 2004, en el que participen les cinc universitats públiques de l’àrea Metropolita i la Fundació CIDOB, per promoure la formació de postgrau i la investigació en política, relacions internacionals i desenvolupament. Amb l’objectiu d’avançar en la comprensió dels reptes globals als quals s’enfronta el món, l’IBEI és un centre d’excel·lència acadèmica que combina una destacada recerca amb docència de qualitat i oportunitats de desenvolupament professional. Situada a la cruïlla entre Europa, la Mediterrània i Amèrica Llatina, Barcelona ofereix un entorn únic per reflexionar sobre les complexitats de la governança, el desenvolupament i la seguretat a escala mundial.

La recerca de l’IBEI és transversal i interdisciplinària. Les activitats de recerca de l’IBEI s’han organitzat formant clústers de recerca basats en temes. Cada clúster reuneix membres del professorat de l’IBEI, professors afiliats, acadèmics visitants i estudiants de doctorat que comparteixen experiència sobre un tema comú i els proporciona una plataforma per debatre el seu treball, intercanviar opinions i iniciar iniciatives de recerca conjunta. Els clústers de recerca que es detallen a continuació revelen algunes de les principals àrees de recerca de l’IBEI i són indicatius dels punts forts particulars de l’institut en estudis internacionals:

  • Globalització i Política Pública
  • Normes i regles en política internacional
  • Institucions, desigualtat i desenvolupament
  • Seguretat, conflicte i pau
  • Estats, diversitat i identitats col·lectives

L’IBEI té el propòsit d’oferir una formació de postgrau d’excel·lència en l’àmbit dels estudis internacionals, integrant diverses disciplines acadèmiques i implementant un equilibri entre teoria i pràctica en el seu estil d’ensenyament. Provinents de més de 40 nacionalitats, els estudiants de postgrau troben gratificant l’enriquidor entorn multilingüe i culturalment divers de l’IBEI. Al llarg dels anys, els graduats de l’IBEI han treballat per a organitzacions internacionals, ONG, multinacionals, ministeris d’exteriors, ambaixades al món i han completat programes de doctorat en universitats de prestigi.