logo-crei
Àmbit

Ciències Socials

Paraules clau

Comerç i finances internacionals, macroeconomia, economia monetària i geografia econòmica.

Estructura

Consorci

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra.

Data de creació:

1994

Contacte:

www.crei.cat
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Tel. +34 935 422 668
crei@crei.cat

Compromís per comprendre millor el funcionament de l’economia.

El Centre de Recerca en Economia Internacional (CREi) és un institut de recerca patrocinat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La seva seu és al campus de la Ciutadella de la UPF, a Barcelona.

Les activitats de recerca del CREi se centren en l’economia internacional i la macroeconomia en un sentit ampli incloent-hi creixement, cicles econòmics, economia monetària, macroeconometria, geografia econòmica, etc. L’objectiu del CREi és promoure la recerca d’acord amb els estàndards acadèmics més alts. També pretén ser un focus de divulgació de noves idees sempre en contacte amb aquesta dimensió de recerca.

El CREi és una unitat acadèmica de la Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) i té molt a prop el Departament d’Economia i Empresa de la UPF, amb els quals col·labora en moltes activitats de recerca i docència.

En general, el CREi vol contribuir a la promoció de la recerca d’alta qualitat en economia a Catalunya i a Europa. La missió del CREi és contribuir a una millor comprensió del funcionament de l’economia en la societat contemporània. Aquesta comprensió, basada en l’estudi rigorós, és necessària per tal d’assolir una millora en el disseny de polítiques i institucions que permetin augmentar el creixement econòmic i, de retruc, el benestar dels ciutadans d’arreu del món.