logo-icrpc
Àmbit

Humanitats

Paraules clau

Ús, Patrimoni, Territori, Turisme, Valorització

Estructura

Fundació

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya. Universitat de Girona.

Data de creació:

2006

Contacte:

www.icrpc.cat

Blog
Edifici Pia Almoina, Plaça de la catedral, 8 – 17004 Girona
Tel. +34 972 486 158
icrpc@icrpc.cat

El seguiment de l’evolució del nostre passat cultural

El ventall de possibilitats d’ús que ofereix el ric patrimoni cultural de què disposa Catalunya és ampli i diversificat, fins al punt de ser un component important dels nostres recursos turístics. També el volum de persones que l’utilitzen és cada cop més elevat. Tot això fa que l’àmbit del patrimoni cultural cada vegada es tingui més en compte i que sigui imprescindible un coneixement acurat de les seves característiques específiques.

En aquest marc, l’Institut pretén ser un centre que impulsi la recerca de qualitat, organitzada en dues grans àrees prioritàries: els processos de patrimonialització i l’ús del patrimoni cultural. L’ICRPC vol augmentar el nombre de persones que es dediquen a la recerca en patrimoni cultural i, alhora, vol constituir un punt de referència i de suport per als diversos agents vinculats al patrimoni cultural.