Dades

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea va iniciar un pilot de dades de recerca que l’any 2017 es va estendre a tots els projectes.

Amb aquest motiu, i preparant-nos pel nou programa marc Horizon Europe, CERCA està implementant, des de 2018, el pla d’acció Open Data, per facilitar i racionalitzar les infraestructures de dades, treballar amb els criteris europeus FAIR i disposar d’un Pla de Gestió de Dades adequat a cada institució i projecte.

En el marc del programa Horizon 2020 (2014-2020) la Comissió Europea va iniciar un pilot sobre dades de recerca anomenat ORD Pilot que l’any 2017 es va estendre a tots els projectes.

Articles relacionats

CorporatiuDades

Lluís Rovira

25/02/2019
Catalunya es va iniciar amb el seu autogovern als anys ’80 i en paral·lel va crear les seves proto-estructures de suport i finançament de la recerca.

Publicacions relacionades