Estratègia de gestió de dades

En el marc del programa Horizon 2020 (2014-2020) la Comissió Europea va iniciar un pilot sobre dades de recerca anomenat ORD Pilot que l’any 2017 es va estendre a tots els projectes.

Continuant amb aquesta estratègia, i donat que en el programa marc Horizon Europe és obligatòria la publicació de les dades de forma oberta juntament amb un pla de gestió de dades, CERCA va iniciar el març de 2018 la col·laboració amb altres actors del sistema de recerca català amb l’objectiu de facilitar als centres aquesta activitat.

La implementació de l’estratègia ha format les persones dels centres CERCA en aquesta matèria, ha contribuït a posar a l’abast un repositori de dades (LLOTJA/CORA), ha elaborat una guia per als investigadors de gestió de dades de recerca, i continuarà amb la formació dels aproximadament 2.000 doctorands dels centres CERCA perquè siguin competents a l’hora de gestionar dades de recerca.