Impacte de la recerca

CERCA té el compromís de definir una estratègia global d'impacte en recerca (RIA) per a tot el sistema CERCA així com implementar el desenvolupament d’estratègies d'impacte basades en la missió de cada centre.

L’any 2019 va tenir lloc el primer programa pilot per iniciar al sistema de centres en les narratives d’impacte com a forma de rendir comptes a la societat.  Els reptes passaven per cobrir la necessitat creixent de legitimar la ciència i el seu valor social i, alhora, justificar la inversió en ciència.

El programa compta amb un consell assessor (RIAAB) presidit pel Dr. David Phipps de la Universitat de York (Toronto, Canadà). El RIAAB té com a objectiu principal contribuir a una estratègia d’impacte en la recerca d’èxit mitjançant l’anàlisi i el seguiment de l’organització dels processos d’impacte a nivell de centre i en el sistema CERCA.

El RIAAB reporta la seva activitat al director de CERCA i al patronat de la Institució. Connectat amb els esforços de RIA a nivell internacional, RIAAB oferirà un lideratge pensat per assessorar la Institució CERCA a desenvolupar propostes relacionades amb la creació de capacitats d’impacte i accions de formació, l’estratègia d’impacte de la recerca per al sistema CERCA i exercicis periòdics de RIA.