Impacte

L’impacte de la recerca es pot definir com un canvi o benefici en l’economia, la societat, la cultura, les polítiques o els serveis públics, la salut, el medi ambient o el benestar, més enllà de l’àmbit acadèmic.

CERCA té el compromís de definir una estratègia global d'impacte en recerca (RIA) per a tot el sistema CERCA així com implementar el desenvolupament d’estratègies d'impacte basades en la missió de cada centres.

L’any 2019 va tenir lloc el primer programa pilot per iniciar al sistema de centres en les narratives d’impacte com a forma de rendir comptes a la societat.

Articles relacionats

CorporatiuImpacte

Lluís Rovira

28/03/2019
En el transcurs del programa europeu de finançament de la recerca H2020 els Centres CERCA han rebut 90 ajuts del Consell Europeu de Recerca

Publicacions relacionades