I-CERCA i l’Institut d’Estudis Catalans signen un acord de col·laboració per potenciar el català al Sistema CERCA

Corporatiu

La Fundació Institució de Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) han formalitzat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’enfortir la llengua catalana entre els 41 centres de recerca que componen el Sistema CERCA.

En una mostra de l’interès mutu per cooperar i explorar noves oportunitats, Lluís Rovira Pato, director de la I-CERCA, i Teresa Cabré i Castellví, presidenta de l’IEC, han signat aquest acord, que estableix diverses àrees de col·laboració potencial.

En primer lloc, es contemplen accions de reforç del català en el sistema CERCA, amb l’objectiu de promoure l’ús i la presència de la llengua catalana en els àmbits de la investigació científica. A més, es preveuen activitats de formació orientades a investigadors i professionals de la recerca, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i l’ús adequat de la llengua catalana en aquest àmbit.

Un altre aspecte clau de l’acord és la normalització terminològica en català. Ambdues entitats es comprometen a treballar conjuntament per establir i difondre un vocabulari científic i tècnic en català, afavorint així la coherència i l’homogeneïtat en l’ús del català en la terminologia especialitzada. Les accions es faran en col·laboració amb el Termcat.

Aquest acord de col·laboració representa un pas important per a la promoció de la llengua catalana en l’àmbit de la ciència, així com per al reforçament dels vincles entre la I-CERCA i l’IEC en benefici de la societat catalana en general. Així mateix, contribueix a situar Catalunya como a un dels països capdavanters en mantenir la nova terminologia científica adaptada a la seva llengua.

Compartir

Més notícies