La Institució CERCA s’adhereix a CoARA, la coalició per a la reforma de l’avaluació de la recerca

Corporatiu

La Institució CERCA ha signat l’Acord per a la Reforma de l’Avaluació Científica i s’ha adherit com a membre de la coalició internacional CoARA.

L’Acord ofereix una visió compartida entre les organitzacions signants per tal de promoure canvis en les pràctiques d’avaluació de la recerca i maximitzar-ne la qualitat i l’impacte cap a la societat.

Entre els deu compromisos que conté l’acord, s’inclouen el reconeixement de la diversitat de pràctiques, activitats i carreres professionals en l’activitat de recerca, la implantació d’indicadors qualitatius per a mitigar el pes de les mètriques basades en revistes i publicacions a l’hora de valorar els resultats, destinar recursos suficients a aquesta activitat dins les organitzacions de recerca, revisar i desenvolupar nous criteris i processos d’avaluació i, molt en especial, conscienciar sobre la necessitat de la reforma dels sistemes d’avaluació i intercanviar pràctiques i experiències per a l’aprenentatge mutu.

Compartir

Més notícies