Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Recerca i innovació en telecomunicacions

Les activitats de recerca bàsica i aplicada que es duen a terme al CTTC se centren en tecnologies relacionades amb els nivells físic, d’enllaç i de xarxa de la torre OSI de protocols de comunicacions. A nivell organitzatiu, l’activitat d’R+D es realitza dins de les unitats de Recerca i d’Enginyeria. La Unitat de Recerca s’estructura en cinc àrees complementàries: Comunicacions Ràdio, Xarxes Òptiques, Subsistemes de Comunicacions, Tecnologies d’Accés i Tecnologies IP. De manera horitzontal, la Unitat d’Enginyeria s’encarrega del desenvolupament de prototipus i demostradors hardware i software, així com de realitzar bona part de les activitats de transferència de tecnologia.

Estructura

Fundació

Data de creació

2001

Àmbit

Enginyeries

Paraules clau

Comunicacions per ràdio, Tecnologies d’accés, Tecnologies IP, Xarxes òptiques

Patronat/Consell

Generalitat de Catalunya - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Universitat Ramon Llull

Xarxes

ACER - Associació Catalana d’Entitats de Recerca

Àmbits RIS3CAT

Sistema d'energia i recursos, Sistema educatiu i de generació de coneixement

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Aigua neta i sanejament
Indústria, innovació, infraestructures
Acció climàtica

Contacte

Parc Mediterrani de la Tecnologia
Av. Carl Friedrich Gauss, 7
08860 Castelldefels (Barcelona)

Tel. +34 936 452 900

Identificador UE (PIC): 999638739

Altres centres relacionats per àmbits