logo-i2cat
Àmbit

Enginyeria i Arquitectura

Paraules clau

Arquitectura d’Internet, e-cultura, e-educació, e-salut, Xarxes òptiques

Estructura

Fundació

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya – Universitat Politècnica de Catalunya – Universitat Pompeu Fabra – Universitat Ramon Llull – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals – Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació – Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (ACC1Ó-CIDEM) – Servei Català de la Salut – Ajuntament de Barcelona – Tradia (AbertisTelecom) – Al-Pi Telecomunicacions – Media Pro – Alcatel España, SA – Fujitsu España Services SA – Vodafone España, SA – Cisco Systems, SA Interoute Iberia, SAU – Cromosoma TV Produccions – Juniper Networks – Institut de Ciències Fotòniques – Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Data de creació:

2003

Contacte:

www.i2cat.net
Campus Nord de la UPC – Gran Capità, 2-4, 2ª planta – 08034 Barcelona
Tel. +34 93 553 2510
fundacio@i2cat.net

Recerca i innovació en xarxa

i2CAT és un centre de recerca que centra les seves activitats en el desenvolupament tecnològic de la Internet del futur.

El principal objectiu és crear, desenvolupar i transferir al sector industrial i a la societat nous elements d’Internet, que facin evolucionar la nova xarxa de xarxes cap a una xarxa cada cop més ubiqua, instantània, transparent a tot tipus d’informació, que penetra transversalment a totes les activitats econòmiques i socials, i estableix tant comunicacions entre persones com entre dispositius físics o la natura.

i2CAT es basa en un partenariat entre la universitat, l’Administració pública, les empreses i els usuaris per al desenvolupament de la recerca estratègica en la Internet avançada, tant en l’àmbit de la xarxa, com de serveis i noves aplicacions. i2CAT disposa d’una infraestructura experimental composta per una plataforma de xarxa i audiovisual, que és el nucli de la recerca i la innovació que interconnecta físicament els diferents actors tant a nivell nacional com internacional.