Memòria anual 2023

Memòria d'activitats

Presentem la memòria anual 2023, en la qual es destaquen els avenços i les fites assolides per la Institució CERCA. Durant l’any 2023, la I-CERCA ha continuat amb l’impuls als centres CERCA, ha fomentat activitats de col·laboració, formació i ha dinamitzat la transferència de coneixement i la creació de sinergies.

Gran part de l’activitat de l’any s’ha centrat en el desenvolupament d’accions orientades a la promoció i la comunicació de la transferència del coneixement dins el Sistema CERCA. Aquestes activitats estan vinculades al Pla estratègic d’innovació i transferència de coneixement impulsat pel Departament de Recerca i Universitats a través de la Direcció General de Transferència i Societat del Coneixement.

Així mateix, cal destacar la campanya “A CERCA, el futur és el nostre present” amb què s’ha volgut difondre i apropar el sistema de centres d’investigació català a la ciutadania.

Compartir

Publicacions relacionades

Corporatiu
28/06/2024
CorporatiuMemòria
17/07/2023

Articles relacionats per iniciativa

Bruna Vives

18/11/2022
CERCA ha iniciat ÀGORA, un programa inèdit i innovador dedicat al col·lectiu de gerents dels centres CERCA. ÀGORA posa en el centre la formació directiva dels gerents i els reptes estratègics en la gestió de la recerca i la innovació.
Gènere

Lluís Rovira

07/07/2020
Des dels seus inicis, a I-CERCA hem tingut molt present la importància de la presència femenina en la recerca, reivindicar-ne les aportacions.
Corporatiu

Lluís Rovira

06/05/2020
Enguany, enmig del tsunami del COVID-19, ha tingut lloc un fet rellevant pel sistema CERCA: l’aprovació d’uns nous estatuts de la Institució CERCA.