logo-creaf
Àmbit

Ciències de la Vida

Paraules clau

Biodiversitat, Ecologia, Ecosistemes, Territori

Estructura

Consorci

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya. Universitat de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Institució CERCA.

Data de creació:

1987

Contacte:

www.creaf.cat
Blog
Campus de la UAB, Ed. C 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 935 811 312

Recerca en ecologia terrestre i gestió del medi natural

El CREAF fa recerca i genera noves eines conceptuals i metodològiques en l’àmbit de l’ecologia terrestre, sobretot la forestal, per millorar la planificació i gestió del medi natural, rural i urbà. La prevenció del risc d’incendis als boscos, l’ús sostenible del medi ambient o el manteniment de la biodiversitat en l’època del canvi global són alguns dels reptes més importants als quals ha de fer front el centre.

Les seves activitats inclouen recerca sobre el funcionament, diversitat i resposta a les pertorbacions dels sistemes naturals, els problemes ambientals que poden afectar el funcionament dels ecosistemes, com el canvi en els usos del sòl o els canvis atmosfèrics i climàtics, i el desenvolupament d’instruments que permetin orientar la presa de decisions i facilitin la gestió sostenible.