logo-ctfc
Àmbit

Ciències de la Vida

Paraules clau

Biodiversitat, Desenvolupament rural, Hidrologia, Silvicultura, Territori

Estructura

Consorci

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya – Universitat de Lleida – Diputació de Lleida – Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació – Consell Comarcal del Solsonès – Centre de Desenvolupament Integral de Catalunya.

Data de creació:

1996

Contacte:

www.ctfc.cat

Blog
Ctra. de Sant Llorenç de Morunys, km 2 – 25280 Solsona (Lleida)
Tel. +34 973 481 752

Governança, gestió, valorització i protecció dels recursos naturals en entorns agroforestals

La realitat del territori català, amb gairebé dos milions d’hectàrees de superfície forestal, de les quals més de la meitat són boscos, va impulsar la creació del CTFC l’any 1996, per tal de contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia i coneixement a la societat.

El centre orienta la seva activitat a donar resposta a les demandes socials i a la solució de problemes relacionats amb els espais forestals i el medi rural. S’organitza a través de tres programes de treball: el funcionament d’ecosistemes agroforestals, la governança i socioeconomia del medi rural, i la gestió multifuncional del medi natural.