Citisystem: Aprenentatges sobre economica circular a Bèlgica

Trobada interregional del projecte Citisystem a Malines (Bèlgica)
Corporatiu
Citisystem

Citisystem celebra la tercera trobada interregional a Malines, Bèlgica

El projecte Citisystem, que promociona l’economia circular de les ciutats, ha celebrat la tercera trobada interregional a Malines (Bèlgica) entre els dies 24 i 26 d’abril.

Tots els associats hi han presentat les últimes actualitzacions en matèria de bio economia circular i gestió de bioresidus de les seves regions, junt amb algunes dades rellevants pel que fa al malbaratament alimentari (un terç del menjar produït no es gasta) i accions per afavorir la circularitat i la gestió de residus en l’àmbit domèstic.

Des del sistema CERCA, l’IRTA ha presentat el projecte LIFE INFUSION, l’objectiu del qual és convertir la fracció líquida del digestat provinent del tractament de bioresidus a plantes de gestió de residus de l’àrea de Barcelona en aigua sostenible a través de l’eliminació de l’amoni.

La ciutat de Malines, ­­que és sòcia del projecte Citisystem, ha explicat com han fet la transició cap a ciutat més verda i sostenible en els últims anys i així ho han demostrat amb un tour per la ciutat on han donat a conèixer les actuacions que s’han dut a terme.

En paral·lel a la trobada, tant socis com entitats han tingut l’oportunitat d’assistir al Bio-Based City, un mercat de bio economia per explorar iniciatives de circularitat en marxa, i a la Conferència Climàtica de Malines, a més de poder visitar exemples de bones pràctiques al voltant de la ciutat.

Avançant cap a la circularitat

A la Unió Europea, cada any es generen entre 118 i 138 milions de tones de bioresidus i només un 40% es recicla efectivament en compost i digestat d’alta qualitat. La fracció de bioresidus té un paper important en la transició a l’economia circular, sobretot si tenim en compte que fins a un 50% dels residus sòlids municipals són orgànics.

Compartir

Més notícies