Avaluació 2021 – 2023

CERCA ha iniciat la tercera edició de l’avaluació de centres marcada per la pandèmia mundial i preveu finalitzar-la el 2023 amb normalitat.