Manifest #8M2024 de la Comissió Dones i Ciència

CorporatiuGènere

Trenquem les barreres de gènere a la universitat i als centres de recerca

Com cada 8 de març, en el Dia Internacional de les Dones, exigim la igualtat de gènere a la universitat i a tots els àmbits.

Des de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya reivindiquem la necessitat urgent de dur a terme polítiques actives d’eliminació de biaixos de gènere a la universitat i als centres de recerca.

Deixem palès que la representació de les dones disminueix al llarg de la carrera acadèmica, especialment en els llocs de lideratge i en les escales més altes de reconeixement. Tot i que les dones representen un 59% de les persones que actualment es graduen a les universitats catalanes, la presència de les dones decreix considerablement en les posicions de direcció de projectes de recerca o catedràtiques i en els principals llocs de governança de les universitats fins a arribar a un alarmant 12% de rectores. Hem d’eliminar els obstacles evidents i també abordar les barreres subtils i sistèmiques que perpetuen la discriminació de gènere.

És necessari recordar, com indica l’Estratègia d’igualtat de gènere en la ciència, que cal adoptar mesures per tal que la maternitat, la conciliació i les cures no siguin obstacles en les carreres acadèmiques de les dones. La conseqüència de no fer-ho és la reproducció de fortes inequitats de gènere. L’adopció de l’Acord de protecció de la maternitat en el procés d’avaluació de l’activitat investigadora és un pas essencial en aquest camí.

Volem denunciar que les desigualtats s’agreugen encara més fora d’Europa i especialment en entorns en guerra. Així doncs, volem expressar la nostra solidaritat amb les dones que lluiten per defensar els seus drets fonamentals i llibertats públiques, com el dret a l’educació.

Per aconseguir una veritable igualtat de gènere a la universitat i a la societat, cal una voluntat decidida per adoptar i implementar polítiques concretes i efectives.

 

Compartir

Publicacions relacionades

CorporatiuMemòria
08/07/2024
CorporatiuMemòria
17/07/2023

Articles relacionats per iniciativa

Bruna Vives

18/11/2022
CERCA ha iniciat ÀGORA, un programa inèdit i innovador dedicat al col·lectiu de gerents dels centres CERCA. ÀGORA posa en el centre la formació directiva dels gerents i els reptes estratègics en la gestió de la recerca i la innovació.
Gènere

Lluís Rovira

07/07/2020
Des dels seus inicis, a I-CERCA hem tingut molt present la importància de la presència femenina en la recerca, reivindicar-ne les aportacions.
Corporatiu

Lluís Rovira

06/05/2020
Enguany, enmig del tsunami del COVID-19, ha tingut lloc un fet rellevant pel sistema CERCA: l’aprovació d’uns nous estatuts de la Institució CERCA.