Memòria anual 2022

Corporatiu

Memòria d'activitats

Si l’any 2021 podem considerar que va marcar el punt d’inflexió en l’evolució de la I-CERCA, fent avançar el sistema de centres cap a un model europeu, l’any 2022 ha suposat la consolidació del model de recerca i desenvolupament a Catalunya amb l’aprovació de la Llei de la Ciència el 21 de desembre. La nova llei, llargament esperada, proveeix el sistema i, per tant, als centres CERCA, de les eines jurídiques i econòmiques necessàries per desenvolupar-se i competir dins la comunitat científica internacional i defineix els centres CERCA i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya com a integrants del sistema CERCA.

Aquest, també ha estat l’any en què s’han posat en marxa dues accions formatives que definiran l’evolució del sistema en els anys vinents. La primera és el programa de formació ÀGORA, dirigit al grup de gerència dels centres. El programa inclou diferents temes d’interès que van des de l’actualització en legislació laboral a l’impuls a la internacionalització, la diversificació de les fonts de finançament, la implantació de l’agenda RRI als centres o la millora de la participació ciutadana en la recerca i la innovació (Recerca i innovació responsables, en les seves sigles en anglès).

El segon programa endegat va dirigit als responsables de l’estratègia d’impacte de la recerca. L’objectiu d’aquesta activitat és capacitar aquest grup de professionals perquè desenvolupin bones narratives d’impacte pensant en 2024, any en què està previst fer una nova convocatòria d’avaluació de l’impacte (RIA).

En síntesi, l’actuació de la I-CERCA durant 2022 ha suposat una evolució de les activitats que venia desenvolupant de manera exitosa i ha obert noves oportunitats que han de portar un creixement tant del sistema com de la institució.

Compartir

Publicacions relacionades

Corporatiu
05/03/2024
Corporatiu

Articles relacionats per iniciativa

Bruna Vives

18/11/2022
CERCA ha iniciat ÀGORA, un programa inèdit i innovador dedicat al col·lectiu de gerents dels centres CERCA. ÀGORA posa en el centre la formació directiva dels gerents i els reptes estratègics en la gestió de la recerca i la innovació.
Gènere

Lluís Rovira

07/07/2020
Des dels seus inicis, a I-CERCA hem tingut molt present la importància de la presència femenina en la recerca, reivindicar-ne les aportacions.
Corporatiu

Lluís Rovira

06/05/2020
Enguany, enmig del tsunami del COVID-19, ha tingut lloc un fet rellevant pel sistema CERCA: l’aprovació d’uns nous estatuts de la Institució CERCA.