Memòria 2019

Corporatiu

Memòria d'activitats

Enguany hem pogut constatar com CERCA en el seu conjunt s’ha convertit en la vuitena institució més finançada pels projectes d’H2020 de la UE. Gràcies a les bases de dades que la Comissió va obrir ja fa un temps, hem pogut apreciar com el conjunt de centres CERCA s’han convertit en un potent
captador de fons europeus.

Compartir

Publicacions relacionades

CorporatiuMemòria
17/07/2023

Articles relacionats per iniciativa

Gènere

Lluís Rovira

07/07/2020
Des dels seus inicis, a I-CERCA hem tingut molt present la importància de la presència femenina en la recerca, reivindicar-ne les aportacions.
Corporatiu

Lluís Rovira

06/05/2020
Enguany, enmig del tsunami del COVID-19, ha tingut lloc un fet rellevant pel sistema CERCA: l’aprovació d’uns nous estatuts de la Institució CERCA.