Memòria anual 2021

Corporatiu

Memòria d'activitats

L’any que deixem enrere passarà per ser un dels moments que marcaran un punt d’inflexió en l’evolució de la I-CERCA. El fet de començar a tenir resultats positius en les convocatòries Horizon Europe de la Comissió Europea i de rebre finançament del Pressupost General de l’Estat pel projecte CERCAGINYS, sens dubte marcaran l’evolució de la institució en els propers anys.

Podríem dir que l’instrument inicial que va ser la I-CERCA per implantar una política comuna d’actuació com a nucli de referència dels centres de recerca, s’ha consolidat i ha evolucionat de forma cohesionada cap a l’establiment d’un sistema de centres de recerca a Catalunya (sistema CERCA) més semblant als models de sistemes de centres com el francès o l’alemany.

 

Compartir

Publicacions relacionades

Corporatiu
05/03/2024
CorporatiuMemòria
17/07/2023

Articles relacionats per iniciativa

Bruna Vives

18/11/2022
CERCA ha iniciat ÀGORA, un programa inèdit i innovador dedicat al col·lectiu de gerents dels centres CERCA. ÀGORA posa en el centre la formació directiva dels gerents i els reptes estratègics en la gestió de la recerca i la innovació.
Gènere

Lluís Rovira

07/07/2020
Des dels seus inicis, a I-CERCA hem tingut molt present la importància de la presència femenina en la recerca, reivindicar-ne les aportacions.
Corporatiu

Lluís Rovira

06/05/2020
Enguany, enmig del tsunami del COVID-19, ha tingut lloc un fet rellevant pel sistema CERCA: l’aprovació d’uns nous estatuts de la Institució CERCA.