Institut de Ciències Fotòniques

La ciència de la llum

Situat al Parc Tecnològic del Mediterrani, a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’ICFO acull més de 450 persones, organitzades en 25 grups de recerca en 80 laboratoris de recerca d’avantguarda.

El centre va ser fundat pel Govern de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els quals són membres del seu patronat juntament amb les Fundacions Cellex i Mir-Puig, entitats filantròpiques que han exercit un paper fonamental en l’avanç de l’institut.

Les línies de recerca abasten diverses àrees en les quals la fotònica exerceix un paper decisiu, amb èmfasi en temes bàsics i aplicats rellevants per la medicina i la biologia, tècniques d’imatge avançades, tecnologies de la informació, una gamma de sensors ambientals, làsers sintonitzables i ultraràpids, ciència quàntica, fotovoltaica i les propietats i aplicacions de nanomaterials com el grafè, entre altres.

Com a part de la seva missió de realitzar recerca d’alt nivell i d’excel·lència, l’ICFO també té com a prioritat la formació de la propera generació de científics i tecnòlegs.

Així mateix, l’ICFO és molt proactiu en el foment d’activitats empresarials, la creació d’empreses derivades (spin-offs) i en l’impuls de col·laboracions i vincles entre la industria i els investigadors del centre.

Estructura

Fundació

Data de creació

2002

Àmbit

Ciències i matemàtiques

Paraules clau

Biofotònica, Fotònica, Imatge avançada, Informació quàntica, Microscòpia, Nanofotònica, Nanoscòpia, Òptica, Tecnologies làser

Patronat/Consell

Generalitat de Catalunya - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Fundació Cellex - Fundació Mir-Puig.

Xarxes

ACER - Associació Catalana d’Entitats de Recerca
BIST - The Barcelona Institute of Science and Technology
ICREA - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
SOMMa - Excellence Alliance

Àmbits RIS3CAT

Sistema educatiu i de generació de coneixement, Sistema industrial

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Salut i benestar
Energia neta i assequible
Indústria, innovació, infraestructures

Contacte

Parc Mediterrani de la Tecnologia
Av. Carl Friedrich Gauss, 3
08860 Castelldefels (Barcelona)

Tel. +34 935 534 001

Identificador UE (PIC): 999619436

Altres centres relacionats per àmbits