logo-icn2
Àmbit

Ciències

Paraules clau

Nanobiomedicina, Nanociència, Nanoestructures, Nanofísica

Estructura

Fundació

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona. CSIC.

Data de creació:

2003

Contacte:

www.icn2.cat
Campus de la UAB, edifici CM7 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 935 814 408
info@icn2.cat

Avançant cap a una nova tecnologia revolucionària

El ventall de sectors que pot abordar la nanociència és molt ampli i és per això que, en els últims anys, s’ha vist afavorit per l’orientació estratègica de les polítiques de recerca i de tecnologia a Catalunya.

L’ICN aborda la recerca fins a la frontera de la nanobiologia i la nanobiomedicina. Més en concret, l’Institut centra les seves prioritats en el vessant més fisicoquímic de la nanociència, és a dir, la síntesi i fabricació, la funcionalització i l’estudi de les propietats i les aplicacions de la matèria a escala nanomètrica. Les aplicacions posteriors d’aquesta activitat cobreixen la demanda social en àrees com la metrologia, la instrumentació, l’energia i el medi ambient.

L’Institut manté un compromís amb l’entorn universitari en el qual es troba, involucrant-se en la formació d’estudiants i emprenedors, i impartint cursos de màsters i doctorats.