Institut de Física d’Altes Energies

A la frontera entre el microcosmos i el macrocosmos

La missió de l’IFAE és promoure i portar a terme investigacions a la frontera de la física fonamental, és a dir en física de partícules, astrofísica i cosmologia. El centre s’estructura en dues divisions: l’experimental i la teòrica.

La divisió teòrica orienta la seva activitat investigadora cap al model estàndard i les teories més enllà d’aquest model; en astrofísica de partícules i en cosmologia. La divisió experimental desenvolupa experiments amb acceleradors de partícules a Europa, com el CERN; als EUA, el Japó o les illes Canàries, amb telescopis per raigs gamma com MAGIC; o a Xile, amb observacions cosmològiques.

D’altra banda, un grup de física mèdica està desenvolupant detectors per al diagnòstic a través de la imatge digital.

L’IFAE és, a més, un centre de formació, reconegut com a Institut Universitari vinculat a la UAB, cosa li que permet desenvolupar un programa de màster i dirigir tesis doctorals.

Estructura

Consorci

Data de creació

1991

Àmbit

Ciències i matemàtiques

Paraules clau

Astrofísica, CERN, Cosmologia, Física de partícules

Patronat/Consell

Generalitat de Catalunya - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Xarxes

ACER - Associació Catalana d’Entitats de Recerca
BIST - The Barcelona Institute of Science and Technology
ICREA - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

Àmbits RIS3CAT

Sistema educatiu i de generació de coneixement

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Indústria, innovació, infraestructures

Contacte

Campus de la UAB
Facultat de Ciències, Edifici Cn
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Tel. +34 935 811 984

Identificador UE (PIC): 999613907

Altres centres relacionats per àmbits