logo-ieec
Àmbit

Ciències

Paraules clau

Ciències de l’espai, Ciències de la Terra, Física fonamental, Sistemes de navegació

Estructura

Fundació

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya. Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Data de creació:

1996

Contacte:

www.ieec.cat
Edifici Nexus, despatx 201. Gran Capità, 2-4 08034 Barcelona
Tel. +34 932 802 088
ieec@ieec.cat

Recerca des de i de l’espai

La missió de l’IEEC és fer servir l’espai (i alguns instruments terrestres) per estudiar el cosmos, incloent-hi la Terra, amb la finalitat d’incrementar els coneixements bàsics de la humanitat i desenvolupar noves tecnologies que permetin situar el nostre país a l’avantguarda internacional. Una contribució addicional, i no menys important, és transmetre aquest saber a la nostra societat, tant en forma de coneixements per a especialistes com per al gran públic.

Les línies de recerca se centren en les ciències de la Terra, astrofísica i cosmologia, física fonamental i astrodinàmica.

L’IEEC està estructurat com una confederació de 4 instituts: Institut de Ciències de l’Espai (CSIC), Institut de Ciències del Cosmos (UB), Centre de Recerca Aeronàutica i Espacial (UPC) i Centre Específic de Recerca Espacial (UAB).