logo-icra
Àmbit

Ciències

Paraules clau

Canvi climàtic, Contaminants, Economia ecològica, Qualitat de l’aigua

Estructura

Fundació

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya. Universitat de Girona. Agència Catalana de l’Aigua.

Data de creació:

2006

Contacte:

www.icra.cat
Edifici H20. Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Emili Grahit, 101 17003 Girona
Tel. +34 972 183 380
info@icra.cat

Recerca sobre el cicle de l’aigua i la seva gestió

La constatació de la importància de l’aigua com a recurs fonamental i l’àmplia problemàtica que l’envolta ha fet que es creï aquest organisme que té per objecte la recerca en tots els aspectes relacionats amb l’aigua, en especial en aquells que tinguin a veure amb el seu ús racional i els efectes de l’activitat humana sobre els recursos hídrics.

L’ICRA vol convertir-se en referent de tots els agents, públics i privats, que treballen en l’àmbit de l’aigua, i alhora en un punt de trobada entre la recerca que desenvolupi i la societat.