Institut Català de Recerca de l’Aigua

Recerca sobre el cicle de l’aigua i la seva gestió

L’aigua és un recurs fonamental per als ecosistemes i la societat. En l’àmbit mediterrani, l’aigua és un bé escàs, i la seva qualitat i gestió són claus. L’ICRA fa recerca i transferència sobre tots els aspectes relacionats amb l’anàlisi, millora, i gestió de l’aigua, en especial en aquells que tenen a veure amb els ecosistemes i les activitats humanes.

La recerca de l’ICRA es transfereix als agents, públics i privats, que tenen interès  en l’ús i gestió de l’aigua, en termes de quantitat, qualitat i procediments tecnològics de la seva millora.

Estructura

Fundació

Data de creació

2006

Àmbit

Ciències i matemàtiques

Paraules clau

Canvi climàtic, Contaminants, Economia ecològica, Qualitat de l’aigua

Patronat/Consell

Generalitat de Catalunya - Universitat de Girona (UdG) - Agència Catalana de l’Aigua.

Xarxes

ACER - Associació Catalana d’Entitats de Recerca
ICREA - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

Àmbits RIS3CAT

Sistema educatiu i de generació de coneixement

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Salut i benestar
Aigua neta i sanejament

Contacte

Edifici H20.
Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
Emili Grahit, 101 – 17003 Girona
Tel. +34 972 183 380

Identificador UE (PIC): 997459052

Altres centres relacionats per àmbits