Innovació

Fruit de la necessitat de coordinar esforços en l’àmbit de la transferència de coneixement, la Institució CERCA actua com a plataforma de coordinació i promoció per a tot el sistema CERCA.

Programa d'innovació en ciències socials i humanitats

Programa d’impuls a la innovació en ciències socials i humanitats

El programa d’impuls a la innovació adreçat als centres CERCA de l’àmbit de Ciències Socials i Humanitats proposa identificar reptes i bones pràctiques internacionals i elaborar un pla d’acció que es desenvoluparà al llarg de 2024.

Crida per col·laborar en el desenvolupament d’infraestructures científiques.

Crida “CERCAGINYS III” per col·laborar en el desenvolupament d’infraestructures científiques mitjançant l’adquisició d’equipaments i infraestructures d’us cooperatiu dels centres de recerca de Catalunya.

Fons compartit de protecció de tecnologies

CERCAGINJOL és un fons de patents i protecció de la propietat intel·lectual i industrial únic a tot l’estat. Creat el 2016, es va dotar inicialment amb finançament de I-CERCA i una aportació única dels centres participants.

El portal d'accés a les infraestructures científiques dels centres CERCA

CERCAGINYS és la plataforma d’accés a les infraestructures científiques i tècniques dels 41 centres CERCA.

Les empreses dels centres CERCA com ampliació del perímetre dels Sistema CERCA: Empreses singulars, deep-tech, amb molt recorregut i casos d’èxit

Els sistema CERCA, configurat pels centres CERCA i per les seves empreses derivades dibuixen un sistema únic. Actualment hi ha 180 spin-off de centres CERCA alhora que se’n creen entre 15-20 a l’any. 

Articles relacionats

Innovació

Lluís Rovira

02/12/2019
La ciència i la innovació basada en coneixement a Catalunya evolucionen ràpid i bé. Però el moment és delicat.
Innovació

Lluís Rovira

28/07/2017
Innovació

Lluís Rovira

20/12/2016

Publicacions relacionades