Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

Una aposta pel futur de la recerca biomèdica a les comarques gironines

L’IdiBGi es va crear el juliol de 2004 fruit de la fusió de dues institucions preexistents, la Fundació Privada Dr. Josep Trueta i l’Agència d’Investigació. Actualment està estructurat a partir dels grups de recerca de la Universitat de Girona i de l’Hospital Universitari de Girona, l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, l’Institut Català d’Oncologia i el Servei Català de la Salut.

Emperò, existeix la voluntat que en un futur immediat en formin part la resta d’institucions hospitalàries i de recerca en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut de l’entorn gironí. Tots plegats constituiran una entitat que té com a finalitat promoure la investigació de qualitat, formar nous investigadors, promocionar i consolidar nous grups de recerca i, molt especialment, trobar noves teràpies que es puguin fer arribar a la societat. Amb la consolidació de l’IdIBGI les comarques de Girona formaran part de l’anomenada BioRegió per dret propi.

Estructura

Fundació

Data de creació

2004

Àmbit

Ciències Mèdiques i de la Salut

Paraules clau

Càncer, Epidemiologia, Salut pública

Patronat/Consell

Generalitat de Catalunya - Universitat de Girona (UdG) - Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta - Institut Català de la Salut (ICS)

Xarxes

ACER - Associació Catalana d’Entitats de Recerca

Àmbits RIS3CAT

Sistema educatiu i de generació de coneixement

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Salut i benestar

Contacte

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici M2
Dr. Castany s/n
17190 Salt (Girona)

Tel. +34 872 987 087

Identificador UE (PIC): 997946477

Altres centres relacionats per àmbits