logo-vhio
Àmbit

Ciències Mèdiques i de la Salut

Paraules clau

Biomarcadors, Càncer, Genètica, Oncologia

Estructura

Fundació

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya. Fundacio Fero. Fundació Cellex. Fundació La Caixa. Fundació BBVA.

Data de creació:

2006

Contacte:

www.vhio.net
CELLEX CENTER – Natzaret, 115-117, 08035 Barcelona
Tel. +34 932 543 450
info@vhio.net

Recerca oncològica translacional en un entorn clau

La Fundació VHIO promou i desenvolupa la investigació d’excel·lència per millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament del càncer.

Per assolir aquest objectiu, centra la seva estratègia en el desenvolupament d’innovadors programes de recerca en les àrees clínica, bàsica i translacional, prenent com a model els centres de recerca oncològica de referència internacional.

La investigació clínica és el centre neuràlgic de la seva activitat científica, que es converteix en força motriu i línia d’inspiració per al desenvolupament de programes d’investigació bàsica i de recerca translacional. Aquest enfocament permet l’acostament dels resultats de la recerca obtinguts al laboratori vers el pacient de forma ràpida i eficaç, fomentant la creació de connexions entre les necessitats de metges i malalts amb els programes de recerca bàsica.