Vall d’Hebron Institut d’Oncologia

Recerca oncològica translacional en un entorn clau

La Fundació VHIO promou i desenvolupa la investigació d’excel·lència per millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament del càncer.

Per assolir aquest objectiu, centra la seva estratègia en el desenvolupament d’innovadors programes de recerca en les àrees clínica, bàsica i translacional, prenent com a model els centres de recerca oncològica de referència internacional.

La investigació clínica és el centre neuràlgic de la seva activitat científica, que es converteix en força motriu i línia d’inspiració per al desenvolupament de programes d’investigació bàsica i de recerca translacional. Aquest enfocament permet l’acostament dels resultats de la recerca obtinguts al laboratori vers el pacient de forma ràpida i eficaç, fomentant la creació de connexions entre les necessitats de metges i malalts amb els programes de recerca bàsica.

Estructura

Fundació

Data de creació

2006

Àmbit

Ciències Mèdiques i de la Salut

Paraules clau

Biomarcadors, Càncer, Genètica, Oncologia

Patronat/Consell

Generalitat de Catalunya - Fundacio Fero - Fundació Cellex - Fundació La Caixa - Fundació BBVA.

Xarxes

ACER - Associació Catalana d’Entitats de Recerca
ICREA - Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
SOMMa - Excellence Alliance

Àmbits RIS3CAT

Sistema educatiu i de generació de coneixement

Objectius de Desenvolupament Sostenibles

Salut i benestar

Contacte

CELLEX CENTER
Natzaret, 115-117
08035 Barcelona

Tel. +34 932 543 450

Identificador UE (PIC): 995163935

Altres centres relacionats per àmbits