logo-irbbarcelona
Àmbit

Ciències Mèdiques i de la Salut

Paraules clau

Càncer, Genòmica, Metàstasi, Proteòmica

Estructura

Fundació

Patronat/Consell:

Generalitat de Catalunya. Universitat de Barcelona. Fundació BBVA. Dos patrons del món acadèmic nomenats pel Consell Científic.

Data de creació:

2005

Contacte:

www.irbbarcelona.org
Parc Científic de Barcelona Baldiri Reixac, 10 / 08028 Barcelona
Tel. +34 934 020 250
info@irbbarcelona.org

Fer avançar la frontera en recerca biomèdica

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) treballa en investigació bàsica d’excel·lència amb l’objectiu d’aconseguir avenços biomèdics pioners. Per acomplir aquest objectiu, l’Institut utilitza un enfocament multidisciplinari on conflueixen i s’integren, en un triangle singular i únic, aproximacions provinents de la biologia, la química i la computació.

Les principals missions de l’Institut són promoure recerca de frontera en biomedicina, fomentar les col·laboracions amb institucions i centres de recerca locals, nacionals i internacionals, establir un entorn d’aprenentatge d’alt nivell per a estudiants, personal i visitants, promoure la innovació i la transferència de tecnologia, i fomentar el diàleg obert amb el públic a través d’una sèrie de conferències i accions educatives. L’activitat investigadora està organitzada en cinc programes: Biologia Cel·lular i del Desenvolupament, Biologia Estructural i Computacional, Medicina Molecular, Oncologia, i Química i Farmacologia Molecular.