Innovació en ciències socials i humanitats

Pla d’impuls a la transferència de coneixement i la innovació en ciències socials i humanitats

Les humanitats i les ciències socials tenen unes especificitats derivades del seu propi contingut que fa difícil que es puguin aplicar mètodes i estratègies que sí funcionen en altres àmbits de la ciència a l’hora fer transferència.

El pla d’impuls, adreçat als set centres CERCA d’aquest àmbit, proposa identificar reptes i bones pràctiques internacionals i elaborar un pla d’acció que es desenvoluparà al llarg de 2024.

Per això, es compta amb el suport estratègic de la Dra. Jessica Meijer, Senior Business Developer on Social Sciences, Humanities & the Arts a Luris, Leiden University’s Knowledge Exchange Office,

Impacte esperat:

  • Inclusió de la transferència a l’agenda estratègica de tots els centres de l’àmbit.
  • Desenvolupament de les accions de transferència en humanitats i ciències socials.