José Antonio Bonet, nou director d’Agrotecnio

Substitueix Ignacio Romagosa, que ha estat el director durant els últims 5 anys

El Patronat de la Fundació Agrotecnio ha escollit José Antonio Bonet Lledós com a nou director del centre de recerca, en substitució d’Ignacio Romagosa, que ha estat director d’Agrotecnio des del febrer de 2018.

El Dr. Bonet és professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFIV) des del febrer de 2021, tot i que està vinculat a aquest centre de la UdL com a professor i investigador des de l’any 2003. Doctor en enginyeria forestal i Màster en administració i direcció d’empreses (Executive MBA), va ser director general del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) del 2006 al 2009, on també havia estat director de recerca i transferència de tecnologia entre el 2001 i el 2007. Actualment, hi continua com a investigador. Membre del grup de recerca de Producció Forestal de la UdL, les seves línies de recerca se centren en salut i micologia forestal, silvicultura, bioenergia i espais naturals protegits.

Entre les seves prioritats al capdavant d’Agrotecnio, el nou director destaca “consolidar aquest centre de recerca d’excel·lència dins del mapa CERCA i optimitzar l’impacte de la recerca que duen a terme els diferents grups, potenciant les sinergies amb el Parc Agroalimentari Científic i Tecnològic de Lleida (Agrobiotech Lleida)”.

José Antonio Bonet està vinculat professionalment o mitjançant càrrecs directius o de representació al CTFC, la Fundació Terra i Agrotecnio. Va ser ajudant del president del Consell Social de la Universitat de Lleida del 2008 al 2017, membre del Consell d’Administració de l’IRTA entre 2009 i 2016 i del Consell de l’Institut Forestal Europeu (EFI), com a representant del Govern espanyol, en el període comprès entre el 2008 i el 2014. El març de 2021 va ser nomenat coordinador de Recerca, Transferència, Emprenedoria i Innovació del Parc Agrobiotecnològic, càrrec que deixarà el proper mes de juny.