L’ISGLOBAL-CERCA obre convocatòria per a la plaça de direcció

Aquesta convocatòria està dirigida a la selecció del millor candidat per al càrrec de director general d’ISGlobal, i està oberta a candidats d’arreu del món, inclosos els que actualment són o han estat investigadors a ISGlobal.

L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és una institució d’avantguarda que aborda els reptes globals i de salut pública mitjançant la investigació, la innovació, la traducció en polítiques i educació. És el resultat d’una associació pública-privada que inclou institucions acadèmiques, de l’administració pública i filantròpiques de gran reputació.

ISGlobal té una àmplia cartera de recerca en malalties transmissibles i no transmissibles, incloent determinants ambientals i climàtics de la salut, i aplica un enfocament científic multidisciplinari que va des del nivell molecular fins a la població. La recerca s’organitza en els cinc programes següents: Malària i malalties parasitàries desateses; Salut materna, infantil i reproductiva; Infeccions víriques i bacterianes globals; Clima, contaminació de l’aire, natura i salut urbana; i Medi ambient i salut al llarg de la vida.

ISGlobal és un centre privat promogut per la Fundació “la Caixa” i que forma part del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya. Està acreditat amb la distinció Severo Ochoa, segell d’excel·lència del Ministeri de Ciència espanyol, que reforça les capacitats metodològiques transversals de frontera en àrees de Ciències de les dades, Avaluació d’impacte en salut i eHealth.

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 15 de setembre de 2023, a les 22.00h CET.

L’ICRA-CERCA convoca la plaça de direcció

La missió de l’ICRA és ser un punt de referència per a la ciència i la tecnologia de l’aigua a la Mediterrània.

El centre produeix investigacions multidisciplinàries que cobreixen el cicle complet de l’aigua, des dels ecosistemes d’aigua dolça, fent el seguiment de la qualitat i quantitat de l’aigua, la depuració, la reutilització i el retorn a l’ecosistema en les millors condicions. La seva recerca se centra en l’ús racional i els efectes de les activitats humanes sobre els recursos hídrics i els ecosistemes aquàtics, a partir de la importància fonamental de l’aigua com a recurs.

L’ICRA és un institut de recerca del Sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya. Compta també amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Universitat de Girona (UdG), de la qual és un institut de recerca adscrit.

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 30 de setembre de 2023.

I-CERCA i l’Institut d’Estudis Catalans signen un acord de col·laboració per potenciar el català al Sistema CERCA

La Fundació Institució de Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) han formalitzat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’enfortir la llengua catalana entre els 41 centres de recerca que componen el Sistema CERCA.

En una mostra de l’interès mutu per cooperar i explorar noves oportunitats, Lluís Rovira Pato, director de la I-CERCA, i Teresa Cabré i Castellví, presidenta de l’IEC, han signat aquest acord, que estableix diverses àrees de col·laboració potencial.

En primer lloc, es contemplen accions de reforç del català en el sistema CERCA, amb l’objectiu de promoure l’ús i la presència de la llengua catalana en els àmbits de la investigació científica. A més, es preveuen activitats de formació orientades a investigadors i professionals de la recerca, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i l’ús adequat de la llengua catalana en aquest àmbit.

Un altre aspecte clau de l’acord és la normalització terminològica en català. Ambdues entitats es comprometen a treballar conjuntament per establir i difondre un vocabulari científic i tècnic en català, afavorint així la coherència i l’homogeneïtat en l’ús del català en la terminologia especialitzada. Les accions es faran en col·laboració amb el Termcat.

Aquest acord de col·laboració representa un pas important per a la promoció de la llengua catalana en l’àmbit de la ciència, així com per al reforçament dels vincles entre la I-CERCA i l’IEC en benefici de la societat catalana en general. Així mateix, contribueix a situar Catalunya como a un dels països capdavanters en mantenir la nova terminologia científica adaptada a la seva llengua.

L’ICFO-CERCA obre convocatòria per a la plaça de direcció

La investigació de l’ICFO és de classe mundial i abasta amplis temes fonamentals i aplicats rellevants per a la medicina i la biologia, tècniques d’imatge avançades, tecnologies de la informació, una gamma de sensors, làsers ajustables i ultraràpids, les propietats i aplicacions dels materials nano i quàntics, i el quàntic. ciència i tecnologies.

L’ICFO és un centre de recerca CERCA adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya- Barcelona Tech, situat al Parc Tecnològic del Mediterrani, a Castelldefels, a l’àrea metropolitana de Barcelona. Va ser creat l’any 2002 i actualment acull 450 persones, organitzades en 25 equips de recerca.

El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 29 de setembre de 2023 a les 22.00h CET.