Programa de mobilitat amb Uruguai (3/3)

Entrevista amb Agustín Long, estudiant del programa

Programa de mobilitat amb Uruguai (2/3)

Entrevista amb Roger Cabezas, director de projectes de CERCA.

Programa de mobilitat amb Uruguai (1/3)

Entrevista amb Llúis Rovira, director de CERCA

De les microagressions a l’assetjament

En l’entorn de la recerca, les dones s’enfronten a una sèrie de reptes afegits només pel fet del seu gènere. No es poden tolerar. Prendre consciència – reflexiona – parla – actua.

El biaix en la contractació de personal investigador

Mitjançant un vídeo, es vol informar de manera didàctica el professorat, homes i dones, que forma part dels panells d’avaluació sobre els biaixos en la contractació. Aquesta parcialitat, sovint inconscient, perjudica especialment les dones, i els fa percebre l’avaluació com una cosa hostil.