Prevent

Citisystem

L’objectiu del projecte CITISYSTEM és donar suport a les ciutats en la promoció de l’economia circular de base biològica, augmentant les accions específiques en àrees urbanes i implicant la comunitat en la comprensió dels fluxos de nutrients i energia del seu entorn més proper.

CERCAGÍNJOL

Avaluació 2021 – 2023

Estratègia de gestió de dades

Premis Pioner

CERCAGINYS

Suport a les Spin-off

ÀGORA de gerents

CARDEA

El programa busca identificar competències, vies de progressió, estàndards de salaris comparats i indexats i donar accés al desenvolupament d’habilitats adequats a través d’un centre de gestió de la recerca transnacional.