CERCAGÍNJOL

Avaluació 2021 – 2023

Estratègia de gestió de dades

Premis Pioner

CERCAGINYS

Suport a les Spin-off

ÀGORA de gerents CERCA

CARDEA

El programa busca identificar competències, vies de progressió, estàndards de salaris comparats i indexats i donar accés al desenvolupament d’habilitats adequats a través d’un centre de gestió de la recerca transnacional.

Programa de mobilitat amb Uruguai

Missió a Finlàndia