Innovació en ciències socials i humanitats

Convocatòria CERCAGINYS III

VES-HI CERCA KTT

Prevent

Citisystem

L’objectiu del projecte CITISYSTEM és donar suport a les ciutats en la promoció de l’economia circular de base biològica, augmentant les accions específiques en àrees urbanes i implicant la comunitat en la comprensió dels fluxos de nutrients i energia del seu entorn més proper.

CERCAGÍNJOL

Avaluació 2021 – 2024

Estratègia de gestió de dades

Premis Pioner

CERCAGINYS

CRIDA “CERCA GINYS III” PER COL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES MITJANÇANT L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES D’US COOPERATIU DELS CENTRES DE RECERCA DE CATALUNYA

Import: 1.069.000 €

Objecte: finançar o cofinançar les actuacions d’adquisició d’infraestructures científiques i tecnològiques d’ús cooperatiu, on participin dos o més centres CERCA, i si escau, altres entitats vinculades a l’àmbit de la recerca

Beneficiaris: Centres CERCA

Format: Crida competitiva.

Finançament: Valor de referencia de la participació dels centres CERCA: 250.000€ (sense incloure possible co-finançament)

Criteris d’Avaluació de propostes:  Singularitat (15%), Esquema de Col·laboració (10%), Cofinançament (10%), Impacte esperat (20%), Pla de viabilitat de la infraestructura (15%), Localització territorial (30%)

Termini per presentar propostes: Fins el 25 de gener de 2024

Pagament: 100% a la signatura del conveni amb els participants de les propostes seleccionades,

Justificació: Econòmica (Factures dels equipaments), Certificat de posta en marxa extern i Tècnica (Report, Seguiment)