Innovació en ciències socials i humanitats

El programa d’impuls a la innovació té com a objectiu potenciar la transferència de coneixement i innovació en els centres de ciències socials i humanitats del sistema CERCA.

Les humanitats i les ciències socials tenen unes especificitats derivades dels seus àmbits de recerca que dificulten l’aplicació de mètodes i estratègies habituals en altres àmbits de la ciència a l’hora fer transferència.

El pla adreçat als centres CERCA d’aquest àmbit (CED, CREI, IBEI, ICAC, ICP, ICRPC i IPHES) proposa identificar els reptes, compartir bones pràctiques internacionals i elaborar un pla d’acció que es desenvoluparà durant el 2024.

Per fer-ho, es compta amb el suport estratègic de la Dra. Jessica Meijer, cap d’innovació i desenvolupament de negoci de LURIS, l’oficina de transferència de la Universitat de Leiden.

 

Context

El programa d’impuls a la transferència de coneixement del sistema CERCA s’emmarca en el desplegament del Pla estratègic d’innovació i transferència del coneixement de la Direcció General de Transferència.

La transferència esdevé una de les potes fonamentals per posar a disposició de la societat els avenços que es produeixen en l’ecosistema dels centres de recerca.

En aquest cas, es proposa una nova mirada sobre els centres de ciències socials, humanitats i arts com a disciplines generadores de transferència, també en relació amb els centres STEM per construir un ecosistema robust i dinàmic.

 

Objectius

  • Formació en transferència als centres de ciències socials i humanitats del sistema CERCA.
  • Desenvolupament d’accions a través dels Plans d’acció de transferència.
  • Inclusió de la transferència a l’agenda estratègica dels centres de ciències socials i humanitats.

 

Documents d’interès

Convocatòria CERCAGINYS III

Prevent

Citisystem

L’objectiu del projecte CITISYSTEM és donar suport a les ciutats en la promoció de l’economia circular de base biològica, augmentant les accions específiques en àrees urbanes i implicant la comunitat en la comprensió dels fluxos de nutrients i energia del seu entorn més proper.

CERCAGÍNJOL

Avaluació 2021 – 2024

Estratègia de gestió de dades

Premis Pioner

CERCAGINYS

CRIDA “CERCA GINYS III” PER COL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT D’INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES MITJANÇANT L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES D’US COOPERATIU DELS CENTRES DE RECERCA DE CATALUNYA

Import: 1.069.000 €

Objecte: finançar o cofinançar les actuacions d’adquisició d’infraestructures científiques i tecnològiques d’ús cooperatiu, on participin dos o més centres CERCA, i si escau, altres entitats vinculades a l’àmbit de la recerca

Beneficiaris: Centres CERCA

Format: Crida competitiva.

Finançament: Valor de referencia de la participació dels centres CERCA: 250.000€ (sense incloure possible co-finançament)

Criteris d’Avaluació de propostes:  Singularitat (15%), Esquema de Col·laboració (10%), Cofinançament (10%), Impacte esperat (20%), Pla de viabilitat de la infraestructura (15%), Localització territorial (30%)

Termini per presentar propostes: Fins el 25 de gener de 2024

Pagament: 100% a la signatura del conveni amb els participants de les propostes seleccionades,

Justificació: Econòmica (Factures dels equipaments), Certificat de posta en marxa extern i Tècnica (Report, Seguiment)

Suport a les Spin-off